Od 1.7. 2022 sa ku Katedre archeológie pripojila Katedra muzeológie. Obe katedry a ich študijné programy budú fungovať spoločne pod názvom Katedra archeológie.

www.karch.ff.ukf.sk