Archeologický výskum

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra je podľa $ 36 ods. 2 a 3. zákona 49/2002 Zb. z. o ochrane pamiatkového fondu zo zákona oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska.


Potrebujete realizovať archeologický výskum?
Máte predpísaný archeologický výskum?

Kontakt: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.;
tel.: +421 904 670 370; e-mail: nbpazinova@ukf.sk


Garanti výskumu za Katedru archeológie:

 • prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
 • doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Odborní pracovníci:

 • Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
 • Mgr. Dominik Repka, PhD.
 • Mgr. Ladislav Chmelo
 • Mgr. Pavol Šteiner
 • Mgr. Matej Styk


Realizované výskumy

2015

 • Oponice, „Oponický hrad“, parcela č. 639, k.ú. Oponice, okres Topoľčany
 • Tlmače, „Rodinný dom Bungalov 333+T“, na pozemku parc. č. 5968/38 v kat. úz. Tlmače, okr. Levice
 • Tlmače, „Rodinný dom“, parc. č. 5968/36 a 5968/37 v kat. úz. Tlmače, okr. Levice
 • Lužianky, „Rodinný dom, garáž“, Závodníková ulica, parcela č. 1251/122, k.ú. Lužianky, okr. Nitra
 • Kameničná, „Predajňa COOP Jednoty NZ SM II PJ-141 Kameničná“, parc. č. 210/1, k.ú. Kameničná; okr. Komárno
 • Štúrovo, „Novostavba rodinného domu“ ul. Baraoltská, parc. č. 166/21 v kat. úz. Štúrovo, okr. Nové Zámky

2014

Záchranné výskumy za rok 2014

 • Chotín, výkop novozriadenej žumpy na parc. 414/17 k.ú. Chotín, okr. Komárno
 • Mojmírovce, "Rodinný dom a garáž", parc. č. 512/2, k.ú. Mojmírovce, okr. Nitra
 • Nemčiňany, "Nájomný bytový dom 8 b.j. Nemčiňany", parc. č. 34/1, 34/2, 34/3, 34/5 a 36, k.ú. Nemčiňany, okr. Zlaté Moravce
 • Malý Lapáš, „Novostavba rodinného domu", parc. č. 474/2, k.ú. Malý Lapáš, okr. Nitra

Výskum na dokumentačné a vedecké účely za rok 2014 realizované v spolupráci PÚ SR

 • Kostoľany pod Tribečom a Velčice – Malý Lysec, okres Zlaté Moravce; 1.7.2014 – 9.07.2014

2013

Záchranné výskumy za rok 2013

 • Nitra, „Centrum zdravia“, parc. č. 4624, 4625, 4626, kat. úz. Nitra, okr. Nitra
 • Moča, „Predajňa Jednoty Moča“ na parc. č. 332/1-3, 337/1-5 (LV č. 2167) v kat. úz. Moča
 • Kozárovce, „Predajňa Jednoty Kozárovce – parc. č. 604/1-3, 604/5-7 a 603/2 v kat. úz. Kozárovce, okr. Levice
 • Nitra, „Predajňa – Krby, kachle, pece, A-Z UNIVERZAL s.r.o.“, na pozemku parc. č. 221/1 v kat. úz. Mlynárce, okr. Nitra
 • Vráble, „Autoservis“, na pozemku parc. č. 2216 v kat. úz. Vráble, okr. Nitra
 • Malý Lapáš, ,,Rodinný dom“ parc. č. 484/94 v kat. úz. Malý Lapáš, okr. Nitra

Výskum na dokumentačné a vedecké účely za rok 2013 realizované v spolupráci s AÚ SAV v roku 2013

 • Zvolen - Pustý hrad, Dolný hrad; okres Zvolen; 11.5.2013 - 30.9.2013

Výskum na dokumentačné a vedecké účely za rok 2013 realizované v spolupráci PÚ SR v roku 2013

 • Kostoľany pod Tribečom a Velčice – Malý Lysec, okres Zlaté Moravce; 2.7.2013 – 14.07.2013

2012

Záchranné výskumy za rok 2012

 • Poľný Kesov, „8 b.j typ PROFIS“ – Blok A“, parc. č. 2714/5, 2711/2 v kat. úz. Poľný Kesov, okres Nitra
 • Malý Lapáš, „Rodinný dom –novostavba“, parc. č. 484/75 v kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra
 • Nitra- Chrenová, ulica Vašinova (parc. č. 2105/1,2,6-17, 2106/4, 2107/3), okres Nitra
 • Kossuthovo námestie, parc. č. 531, 532/7-12, Pamiatková zóna, k.ú. Komárno, okres Komárno
 • Banská Bystrica, „Distribučno-skladový areál MED-ART Banská Bystrica“ v „Priemyselný park Šalková“ na pozemku parc. č. 1228/28, k.ú. Šalková, okres Banská Bystrica
 • Lipova_Ondrochov, ,,Bioplynová stanica Lipová 800 kW“, parcela č. „E“ č. 357/16,18, prípojky na parc. reg. „E“ č. 357/16,18, 372/1, parc. č. „C“ č. 372/1 k.ú. Mlynský Sek a parc. reg. „C“ č. 351/1 k.ú. Ondrochov, okres Nové Zámky
 • Močenok, v bývalom areáli Duslo, a.s. na parc. č. 6040/489, k.ú. Močenok, okres Šaľa
 • Komjatice, „COOP Jednota – Komjatice prístavba + prestavba“ (SO 01), Ulica Cabaja; na parc. č. 398/2 v kat. úz. Komjatice, okres Nitra
 • Nová Ves nad Žitavou , Bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou – etapa I.+ II.“, parc. č. 2731/1, 2731/86, 273/43, 2731/83, 2731/84, 2731/85 kat. úz. Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra
 • Štúrovo, Rodinný dom – novostavba, parc. č. 166/22 v k. ú. Štúrovo, okres Nové Zámky
 • Nitrianska Streda, Bytový dom – 18 b.j. a technická vybavenosť – Nitrianska Streda, poloha Záhumenica; parc. č. 135/1,2, 133/2, 132/2 a 164/1, v kat. úz. Nitrianska Streda, okres Topoľčany
 • Svätý Peter, „Bytový dom 6 b.j. – nižší štandart, parc. č. 2071/106, 107 k.ú. Svätý Peter, okres Komárno
 • Levice, „Horúcovodná prípojka a KOST pre objekt JUNIOR“, parc. č. 539, 540, 566, 567, 569, 571, 572, 573, 574/2, 576, 331/1, 332, 388, 9500/1, k.ú. Levice - líniová stavba, okres Levice
 • Levice, „Horúcovodná prípojka a KOST Nálepkova, Levice“, parc. č. 3594/1, 3588, 3579/1, 2605, 2526, 2489, 2406, 380/1, 13811 – líniová stavba, okres Levice
 • Malý Lapáš, parc. č. 484/92, okres Nitra
 • Krušovce, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, okres Topoľčany (geofyzika)
 • Jakubovany, poloha Vysoký hrádok, okr. Liptovský Mikuláš (prieskum)

Výskum na dokumentačné a vedecké účely zrealizované v spolupráci s AÚ SAV v roku 2012

 • Zvolen - Pustý hrad; okres Zvolen; 2.7.2012 - 24.8.2012

2011

Záchranné výskumy za rok 2011

 • Štúrovo, k.ú. Štúrovo, parc. č. 166/36, okres Nové Zámky
 • Slatina, k.ú. Slatina, parc. č. 760/1,2; 800/26, okres Levice
 • Nové Zámky; parc.č. 3219/1,2 a 3220/2,3,4,5,8,9 v k. ú. Nové Zámky, okres Nové Zámky
 • Nitra, k.ú. Chrenová, okres Nitra
 • Palárikovo, parc. č. 1130/5, 1012/5, 1033/1, 2, 1910/3; k. ú. Palárikovo, okres Palárikovo
 • Podlužany, parc. č. 1129/23, 1283/7, 1545/20, k.ú. Podlužany, okres Levice
 • Bátovce-Fertále, k,ú. Bátovce, okres Levice
 • Svätoplukovo, parc. č. 12/5, k.ú. Svätoplukovo, okres Nitra
 • Dulovce, parc. č. 430/2, k.ú. Dulovce, okres Komárno
 • Nitra-Šúdol, parc. č. 3705/16, 3705/24, 3705/31, 3705/33, 3685/2 k.ú. Párovské Háje, okres Nitra
 • Nitra-Lukov dvor, parc. č. 640, v k.ú. Párovské Háje, okres Nitra
 • Topoľčany, parc. č. 5280, 5349/2, 5281/1 v kat. úz. Topoľčany, okres Topoľčany
 • Nitra-Čermáň, parc. č. 5200, 5201/1, 5201/2, 5206/1, 5206/2, 5206/16, 5206/13, 5206/14 v kat. úz. Nitra, okres Nitra
 • Zvolen-Podborova, parc. č. 1710/1, k.ú. Zvolen, okres Zvolen
 • Hurbanovo, parc. č. 2515/1-3, 2516/17-19, 50 a 52 v k.ú. Hurbanovo, okres Komárno
 • Topoľčany, parc. č. 4236 a 4233/1, v kat. úz. Topoľčany, okres Topoľčany
 • Veľká Maňa, parc. č. 1905/27, K.Ú. Veľká Maňa, okres Nové Zámky
 • Tvrdošovce, parc.č. 1060/22, 95, k.ú. Tvrdošovce, okres Nové Zámky
 • Svätý Peter, parc. č. 160, 159, 158, 157, 155/1, 161/1,2, k.ú. Svätý Peter, okres Komárno
 • Nitra, parc. č. 8046, 8047/3 k.ú. Nitra, okres Nitra
 • Podhorany, k.ú. Podhorany, okres Nitra (geofyzika)
 • Plavé Vozokany, k.ú. Plavé Vozokany, okres Levice (prieskum)
 • Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany (prieskum)
 • Jarok, k.ú. Jarok, okres Nitra (prieskum)
 • Peťuša, k.ú. Ostrá Lúka, okres Zvolen (výskum na vedecké účely)
 • Sampor, k.ú. Sampor, okres Zvolen (geofyzika
 • Nitrianska Streda, k.ú. Nitriansk Streda, parc.č. 1, okres Topoľčany (geofyzika)

Výskum na dokumentačné a vedecké účely zrealizované v spolupráci s AÚ SAV v roku 2011

 • Zvolen - Pustý hrad; okres Zvolen; 18.3.2011 - 9.9.2011

2010

Záchranné výskumy za rok 2010

 • Malá Iža, parc. č. 10120/1-126, 10114/1-11, 10115, k.ú. Komárno (okres Komárno)
 • Veľké Zálužie, parc. č. 127/3, 2127/2 v k. ú. Veľké Zálužie (okres Nitra)
 • Mlynárce; parc. č. 1061/250 a 1061/251 k. ú. Mlynárce (okres Nitra)
 • Michal nad Žitavou, parc. č. 410/49, 410/50, 410/51 (okres Nové Zámky)
 • Želiezovce, parc. č. 2378/32 (okres Levice)
 • Jelšovce, parc. č. 572/11 v k. ú. Jelšovce (okres Nitra)
 • Štúrovo, parc. č. 2798/3, 2798/7, 2798/5 v k. ú. Štúrovo (okres Nové Zámky)
 • Šahy, parc. č. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, k.ú. Šahy (okres Nové Zámky)
 • Hokovce, parc. č. 2797/1, 2804/1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17, 2807/1, 2813 k. ú. Hokovce (okres Levice)
 • Janíkovce, parc. č. 1061/37, 1061/153, 1061/140, 1061/139, 1061/145, 1061/150, 1061/149, k. ú. Veľké Janíkovce (okres Nitra)
 • Želiezovce, líniová stavba na ulici Mierovej, kat. úz. Želiezovce (okres Levice)
 • Párovské Háje, parc. č. 3701/1, 3701/14, 3701/19 až 3701/25, 3701/29, 3701/38, 3701/56, k. ú. Párovské Háje (okres Nitra)
 • Nitrianska Streda, č. ÚZPF: 11276/0, parc. č. 1, k. ú. Nitrianska Streda (okres Topoľčany)
 • Nové Zámky, líniová stavba na ulici Mederskej, k. ú. Nové Zámky (okres Nové Zámky)
 • Podhorany, časť Sokolníky, k.ú. Sokolníky, Mechenice; VN prípojka pre Obytný súbor Lúky (okres Nitra)
 • Čechynce, parc. č. 1698/175, k.ú. Čechince (okres Nitra)
 • Čechynce parc. č. 1698/179, k.ú. Čechince (okres Nitra)
 • Mojmírovce, parc. č. 1704/7, k.ú. Mojmírovce (okres Nitra)
 • Topoľčany, parc.č. 241, k.ú. Topoľčany (okres Topoľčany)

Výskum na dokumentačné a vedecké účely zrealizované v spolupráci s AÚ SAV v roku 2010

2009

Záchranné výskumy za rok 2009

 • Komárno, Veľký rad 5; parc. č. 8006/1 (okr. Komárno)
 • Hurbanovo, areál Pivovaru Heineken, parc. č. 2516/1 (okr. Komárno)
 • Štúrovo, Sobieskeho ulica, parc. č 166/27-južná polovica (okr. Nové Zámky)
 • Kolta, Skládka TKO; poloha Rajčanovo (okr. Nové Zámky)
 • Komárno, Lodná 2, parc. č. 1479/4, 1445/2 (okr. Komárno)
 • Hurbanovo-Bohatá, parc. č. 2092/11 (okr. Komárno)
 • Malé Kosihy, parc. č. 163/1(163/2) (okr. Nové Zámky)
 • Lieskovec, parc. č. 1535/29 (okr. Zvolen)
 • Močenok, parc. č. 6919146/314,479-565 (okr. Šaľa)
 • Lužianky, parc. č.1251/111;1251/109 (okr. Nitra)
 • Komárno, parc. č. 8778, 8733/1, 8790, 8733/2 (okr. Komárno)


Výskum na dokumentačné a vedecké účely zrealizovaný v spolupráci s AÚ SAV v roku 2009

2008

Záchranné výskumy za rok 2008

 • Horné Lefantovce, parc. č. 599/49 (okr. Nitra)
 • Horné Lefantovce, Sonfa, parc. č. 559, 552/2 (okr. Nitra)
 • Dolné Krškany, parc. č. 558/1, 558/2 (okr. Nitra)
 • Lužianky, Kajsa I. (č.21), parc. č. 1248/134, 1248/57, 1248/58 (okr. Nitra)
 • Veľké Zálužie, parc. č. 8/19 (okr. Nitra)
 • Pusté Sady, Studená dolina, parc. č. 1438, 1439/1, 1859/1 (okr. Galanta)
 • Nové Zámky, Pri makovickom moste, parc. č. 8846/60, 8846/61, 8846/71, 8846/153 (okr. Nové Zámky)
 • Lužianky, parc. č. 1248/58 (okr. Nitra)