Štúdium


Profil absolventa

Absolventi študijného odboru môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedecko-výskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe a v iných organizáciách propagujúcich, príp. sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo. Môžu sa tiež uplatniť ako pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou.


>>> späť na štúdium <<<