Štúdium


Aké sú požiadavky na štúdium archeológie?

Profesia archeológa si vyžaduje angažovanosť pre odbor. Ku každodennej práci archeológa patrí terénny výskum a prieskum, práca s materiálom a s odbornou literatúrou. Vzhľadom na povahu predmetu štúdia musí archeológ využívať aj výsledky a metódy mnohých samostatných vedeckých disciplín (geológie, geografie, biológie, štatistiky, geofyziky a pod.). Veľmi dôležitým predpokladom je dobrá vizuálna pamäť, čo znamená, že si archeológ musí zapamätať množstvo údajov o tvaroch a výzdobe a iných znakoch artefaktov a tie využiť pri analýzach a interpretáciách.
Značné nároky sú kladené aj na jazykové znalosti, nakoľko štúdium archeológie spočíva na štúdiu odbornej literatúry, ktorá je väčšinou prístupná iba v cudzích jazykoch. Nestačí iba znalosť anglického jazyka, ale rovnako dôležitá je znalosť nemčiny a aspoň pasívna znalosť niektorého z románskych a slovanských jazykov (okrem iného aj osvojenie si azbuky a cyriliky).
O záujme uchádzača o štúdium archeológie svedčí aj prečítaná/preštudovaná literatúra odborného alebo populárneho charakteru (Viď Odporúčaná literatúra)

PRIJÍMACIE POHOVORY

Na trojročné jednoodborové bakalárske štúdium odboru archeológia 2.1.25. na školský rok 2017/2018 nebudeme realizovať prijímacie pohovory.
>>> späť na štúdium <<<