Zoznam odporúčanej literatúry

Základná literatúra pre uchádzačov štúdia na Katedre archeológie FF UKF Nitra

Učebnica dejepisu a literatúra v rozsahu učiva pre základné a stredné školy.

Odporúčaná literatúra pre uchádzačov štúdia na Katedre archeológie FF UKF Nitra

AUGUSTA, P. / HONZÁK, F.: Ako sa žilo v staroveku. Bratislava 1993.
BAHN, P.: Archeologie. Průvodce pro každého. Dokořán 2007.
BÁRTA, J.: Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Bratislava 1965.
BUCHVALDEK, M. a kol.: Dějiny pravěké Evropy. Praha 1985.
ČAPLOVIČ, D. / ČIČAJ, V. / KOVÁČ, D. / LIPTÁK, Ľ / LUKAČKA, J.: Dejiny Slovenska. Bratislava: AEP 2000.
DROBERJAR, E.: Příběh o Marobudovi a jeho říši. Praha 2000.
FRIEDRICH, J.: Ecce homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha 2005.
FURMÁNEK, V. / RUTTKAY, A. / ŠIŠKA, S.: Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava 1991.
GALUŠKA, L.: Slované - doteky dávných předků. Brno 2004.
HEČKOVÁ, J.: Rimania a Germáni na strednom Dunaji. Nitra 2005.
HERODOTOS: Dejiny. Bratislava 1983.
HRALA, J.: Malý labyrint archeologie. Praha 1976.
HROMADA, J.: Táboriská lovcov mamutov na Považí. Bratislava 2000.
JELÍNEK, J.: Veľký obrazový atlas pravekého človeka. Bratislava 1980.
Kolektív autorov.: Slovensko v mladšej dobe kamennej. Bratislava 1970.
Kolektív autorov: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava 1986.
KREKOVIČ, E.: Črepy a ľudia alebo všeobecná archeológia. Bratislava 1991.
KUČERA, M.: Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava 1986.
KUNA, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004.
LEAKY, R.: Pôvod ľudstva. Bratislava 1996.
MALINA, J. / MALINOVÁ, R.: Dvacet nejvýznamnejších archeologických objevů dvacátého století. Praha 1997.
MALONEY, N.: Archeologie. Oxford-školní encyklopedie. Praha 1997.
NOVOTNÁ, M.: Svedectvá predkov. Martin 1994.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Encyklopédia archeológie. Bratislava 1986.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Slovom a mečom. Martin 1995.
OLIVA, P.: Zrození evropské civilizace. Praha 2003.
PETRÁŇ, J. (ed.): Dějiny hmotné kultury I(1): Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. Praha 1985.
PODBORSKÝ, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 1997.
SVOBODA, J.: Čas lovců. Brno 1999.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T. a kol.: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993.
THURZO, M.: Milióny rokov človeka. Bratislava 1985.
Zaniklé světy. Veľký atlas archeológie. Praha 1995.

Pozn.: Odporúčajú sa aj populárno-vedecké práce V. Zamarovského, C.W. Cerama, P. Dvořáka a iných autorov podľa vlastného výberu.>>> späť na štúdium <<<