študenti

Cesta za štúdiom a obohatením archeologických znalostí do zeme anglickej

Vďaka programu Sokrates – Erasmus sa nám, dvom študentkám štvrtého ročníka archeológie Kataríne Válovej a Jane Hlavatej, podarilo vymeniť lavice našej domácej katedry UKF a aspoň nachvíľku šúchať lavice anglické. Letný semester roku 2006/2007 sme totiž k veľkej spokojnosti (dúfam, že nielen nás dvoch) strávili na univerzite v Sheffielde. So štipendiom na účte a miernymi obavami, že nás po týždni pošlú späť do rodnej zeme, sme sa vydali v ústrety novému svetu. Na naše veľké počudovanie, sa však strach a obavy z neznáma hneď v prvý týždeň stratili a v procese aklimatizácie na dané anglické pomery (nie len počasie) sme sa tu cítili stále viac a viac príjemnejšie.

Celý príspevok »

Sheffield 2008

Na svoj zahraničný pobyt v Anglicku som odcestovala začiatkom februára. Bola som nervózna a plná očakávaní. Hneď v prvý týždeň nám vedenie univerzity pripravilo niekoľko zoznamovacích stretnutí pre všetkých Erasmus študentov. Tento rok ich tam bolo viac ako 150 z celého sveta. Hneď po prvých stretnutiach sme si našli veľa priateľov. Musím priznať, že Erasmus študenti boli všetci oveľa milší a priateľskejší než domáci študenti.

Celý príspevok »

Projekt DITECUR Zagreb 2013

Koncom zimného skúškového obdobia, v dňoch 28.01. - 10. 02. 2013 sme sa traja študenti z Katedry archeológie FF UKF v Nitre – Adam Gašpar, Jakub Tamaškovič a Michal Holeščák zapojili do programu DITECUR (Digital technologies in cultural landscape research) v Chorvátskom Záhrebe, koordinovanom R. Sosić-Klindzić. Program bol zameraný na získavanie vedomostí ohľadne nedeštruktívnej archeológie a jej uplatnení v digitálnom prostredí geografického informačného systému.

Celý príspevok »