Publikácie


Sedem decénií Petra Romsauera

 • Studia Historica Nitriensia. Supplementum.
 • ­Autori: kolektív
 • Vydal: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Rok vydania: 2017
 • Počet strán: 514
 • ISSN 1338-7219Sprievodca po Kostolianskom náučnom chodníku (Gýmeš - Kostolianske lúky)

 • Zostavovatelia: Peter Baxa – Zuzana Borzová – Peter Bisták
 • Vydal: Obecný úrad Kostoľany pod Tribečom
 • Rok vydania: 2016
 • Počet strán: 152
 • Recenzenti: Hilda Kramáreková, Martin Kuna
 • ISBN 978-80-972429-6-1 (brož.)Poľnohospodárske náradie včasného stredoveku na Slovensku

 • ­Autori: Zuzana Borzová
 • Vydal: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Rok vydania: 2016
 • Počet strán: 180
 • Recenzenti: Jozef Zábojník, Peter Kováčik
 • ISBN 978-80558-0927-4 (brož.)Pustý hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí.

 • ­Autori: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Michal Šimkovic
 • Vydal: OOCR Stredné Slovensko; Mesto Zvolen
 • Rok vydania: 2015
 • Počet strán: 72
 • Recenzenti: Matej Ruttkay, Dominik Repka
 • ISBN 978-80-972057-0-6 (brož.)Stredné a horné Poiplie: Svedectvo archeológie.

 • ­Autori: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Vladimír Mitáš
 • Vydal: Archeologický ústav SAV
 • Rok vydania: 2015
 • Počet strán: 192
 • Recenzenti: Alexander T. Ruttkay, Jozef Vladár
 • ISBN 978-80-89315-64-2 (brož.)Odraz historických udalostí staršej doby laténskej na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline

 • ­Autor: Repka Dominik
 • Vydal: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Rok vydania: 2015
 • Počet strán: 254
 • ISBN 978-80-558-0804-8 (brož.)Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku

 • ­Autori: Borzová Zuzana (ed.)
 • Vydali: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Rok vydania: 2015
 • Počet strán: 164
 • ISBN 978-80-558-0811-6 (brož.)Staré Slovensko I. Archeológia ako historická veda.

 • ­Autori: Jozef Bujna – Václav Furmánek - Egon Wiedermann (zostavovatelia)
 • Vydali: Archeologický ústav SAV v Nitre
 • Rok vydania: 2013
 • Počet strán: 244
 • ISBN 978-80-89315-44-4Časopis Studia Historica Nitriensia
Oficiálne stránky časopisuPustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009 – 2014

 • ­Autori: Beljak Ján - Beljak Pažinová Noémi - Beláček Boris - Golis Milan - Hunka Ján - Krištín Anton - Kohút Vladimír - Maliniak Pavol - Mordovin Maxim - Przybyla Marcin S. - Repka Dominik - Slámová Martina - Šimkovic Michal - Tóth Balázs - Žaár Ondrej
 • Vydali: UKF, Nitra; Archeologický ústav SAV, Nitra; ARCHEOFACT, Zvolen
 • Rok vydania: 2014
 • Počet strán: 372
 • ISBN 978-80-558-0734-8 (brož.)Archeologický výskum na stavbe VTL plynovodu SK/HU v roku 2013 : O živote v minulosti alebo svet pravekých komunít v Kiarove

 • ­Autor: Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak
 • Vydal: Archeologický ústav SAV
 • Rok vydania: 2014
 • Počet strán: 70
 • ISBN 978-80-89315-55-0 (brož.)Archaeological investigation on the high-pressure Gas interconnection Pipeline SK-HU in 2013 : Life in Early Times or the World of Prehistoric Communities in Kiarov

 • ­Autor: Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak
 • Vydal: Archeologický ústav SAV
 • Rok vydania: 2014
 • Počet strán: 70
 • ­ISBN 978-80-89315-56-7 (brož.)Ladice v premenách času

 • ­Zostavovateľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
 • Autorský kolektív: Mgr. Peter Bisták; Mgr. Zuzana Borzová, PhD.; Mgr. Marek Budaj, PhD.; Mgr. Tatiana Danieličová; Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.; Mgr. Ladislav Holečka; PhDr. Peter Keresteš, PhD.; Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.; RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.; Mgr. Rastislav Lukáč; Mgr. Imrich Tóth
 • Vydal: Obecný úrad Ladice
 • Rok vydania: 2013
 • Počet strán: 172
 • ­ISBN 978-80-971561-6-9 (brož.)Archeobotanika doby bronzovej na Slovensku. Štúdie ku klíme, prírodnému prostrediu, poľnohospodárstvu a paleoekonómii

 • Autor: Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
 • Vydal: FF UKF v Nitre
 • Rok vydania: 2012
 • Počet strán: 228
 • ISBN 978-80-8094-949-5 (brož.)Neolitická osada Hurbanovo-Bohatá

 • Autor: Gertrúda Březinová, Noémi Pažinová
 • Vydal: Archeologický ústav SAV
 • Rok vydania: 2011
 • Počet strán: 273
 • ISBN 978-80-89315-37-6 (brož.)Opasky ženského odevu z doby laténskej

 • Autor: prof. Jozef Bujna, CSc.
 • Vydal: FF UKF v Nitre
 • Rok vydania: 2011
 • Počet strán: ?
 • ISBN 978-80-558-0004-2 (brož.)Signa Christiana. Artefakty kresťanského rázu z poslednej tretiny prvého tisícročia medzi Čechami a Potisím

 • Autor: Mgr. Lukáš Roganský
 • Vydal: FF UKF v Nitre
 • Rok vydania: 2009
 • Počet strán: 208
 • ISBN 978-80-8094-652-4 (brož.)Sprievodca náučným chodníkom Klížske Hradište - Vrchhora - Michalov vrch

 • Zostavovateľ: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
 • Autori textu: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.; Mgr. Jaroslav Košťál; Ing. Helena Rosinová; RNDr. Dušan Džadoň
 • Vydal: Aú SAV v Nitre
 • Rok vydania: 2006
 • Počet strán: 17
 • ISBN 80-88709-86-5 (brož.)Kruhový šperk z laténskych ženských hrobov na Slovensku

 • Autor: prof. Jozef Bujna, CSc.
 • Vydal: Aú SAV v Nitre
 • Rok vydania: 2005
 • Počet strán: 207
 • ISBN 80-88709-82-2 (brož.)Pyraunoi. Prenosné piecky a podstavce z doby bronzovej a doby železnej

 • Autor: prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
 • Vydavateľ: FF UKF v Nitre
 • Rok vydania: 2003
 • Počet strán: 266
 • ISBN 80-8050-630-2 (brož.)