pracovní­ci

vedúci katedry:

 • doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. [ profil ]

zástupca vedúceho katedry:

 • Prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc. [ profil ]

profesori:

 • Prof. Jozef Bujna, CSc. [ profil ]

docenti:

 • doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. [ profil ]

odborní­ asistenti:

 • Mgr. Zuzana Borzová, PhD. [ profil ]
 • Mgr. Dominik Repka, PhD. [ profil ]

doktorandi:


 • Mgr. Jana Hlavatá [ profil ]
 • Mgr. Ladislav Chmelo [ profil ]
 • Mgr. Matej Styk [ profil ]
 • Mgr. Daniel Bešina [ profil ]
 • Mgr. Katarína Šimunková [ profil ]
 • Mgr. Jakub Godiš [ profil ]

technická pracovníčka:


 • Daniela Zeleňáková [ profil ]

externí­ vyučujúci:

 • PhDr. Ján Hunka, CSc. - Archeologický ústav SAV
 • RNDr. Július Jakab, CSc. - Archeologický ústav SAV
 • PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. - Archeologický ústav SAV
 • Mgr. Peter Bisták - Krajský pamiatkový úrad Nitra

mimokatedroví­ vyučujúci:

 • prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc. - Katedra muzeológie
 • prof. PhDr. Janka Hečková, CSc. - Katedra histórie
 • Mgr. Pavol Šteiner, PhD. - Katedra muzeológie
 • RNDr. Ján Tirpák, CSc. - PvF UKF
 • RNDr. Mária Tirpáková, CSc. - PvF UKF