Kontakt

adresa:

Katedra archeológie
Filozofická fakulta UKF
Hodžova 1
949 74 Nitra

telefón:

veduci katedry:
+421 37 6408 399
+ 421 904 670 370

sekretariat:
+421 37 6408 392

odborni asistenti:
+421 37 6408 400

email:

katedra: karcheologie@ukf.sk
vedúci katedry: nbpazinova@ukf.sk
správca webovej stránky: zborzova@ukf.sk
aktualizácia stránky: ondrej.zaar@gmail.com