facebook_page_plugin

Výber ponúkaných študijných predmetov

- Praveká archeológia (Paleolit, Neolit a eneolit, Doba bronzová, Doba halštatská)
- Včasnodejinná archeológia (Doba laténska, Doba rímska a sťahovanie národov)
- Stredoveká archeológia (Veľká Morava, Avarský kaganát, Kristianizácia, Reálie)
- Environmentálna archeológia
- Metódy terénneho výskumu
- Nedeštruktívne metódy archeológia (prospekcia terénna i letecká, geofyzika)
- Paleoekonomické rekonštrukcie
- Archeobotanika (laboratórne cvičenia i praktické experimenty)
- Metódy analýzy sídelných i rituálnych areálov
- Muzeológia pre archeológov
- Počítačová podpora v archeológii
- Styčné vedné disciplíny v archeológii (Numizmatika, Antropológia, Pedológia)
- Materiálové praktikum
- Krajinná archeológia, ...

AKTUÁLNE

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

Nový rozvrh hodin na ZS

Rozvrh hodin na zimný semester akakemického roka 2019/2020. (pdf)

OZNAMY

Študovňa

Od začiatku zimného semestra 2019 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok: 12:00-17:00

Streda: 11:00-16:00

Štvrtok: 13:00-18:00

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor