facebook_page_plugin

Výber ponúkaných študijných predmetov

- Praveká archeológia (Paleolit, Neolit a eneolit, Doba bronzová, Doba halštatská)
- Včasnodejinná archeológia (Doba laténska, Doba rímska a sťahovanie národov)
- Stredoveká archeológia (Veľká Morava, Avarský kaganát, Kristianizácia, Reálie)
- Environmentálna archeológia
- Metódy terénneho výskumu
- Nedeštruktívne metódy archeológia (prospekcia terénna i letecká, geofyzika)
- Paleoekonomické rekonštrukcie
- Archeobotanika (laboratórne cvičenia i praktické experimenty)
- Metódy analýzy sídelných i rituálnych areálov
- Muzeológia pre archeológov
- Počítačová podpora v archeológii
- Styčné vedné disciplíny v archeológii (Numizmatika, Antropológia, Pedológia)
- Materiálové praktikum
- Krajinná archeológia, ...

AKTUÁLNE

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Čítať ďalej...

ŠVOUČ 2018

Dňa 14.3.2018 sa  uskutočnila ŠVOUČ  - spoločné kolo Katedry muzeológie a Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Za katedru archeológie súťažili tri naše študentky:

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na výskum na Bibracte

Voľné miesta pre študentov/ky archeológie v tíme UAM a UKF, ktorý skúma plochu na vrcholovom plateau oppida. Viac info na plagáte.

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor