facebook_page_plugin

Profil absolventa

Absolventi študijného odboru môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedecko-výskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe a v iných organizáciách propagujúcich, príp. sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo. Môžu sa tiež uplatniť ako pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou.

AKTUÁLNE

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

Nový rozvrh hodin na ZS

Rozvrh hodin na zimný semester akakemického roka 2019/2020. (pdf)

OZNAMY

Študovňa

Od začiatku zimného semestra 2019 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok: 12:00-17:00

Streda: 11:00-16:00

Štvrtok: 13:00-18:00

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor