facebook_page_plugin

Profil absolventa

Absolventi študijného odboru môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedecko-výskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe a v iných organizáciách propagujúcich, príp. sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo. Môžu sa tiež uplatniť ako pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou.

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor