facebook_page_plugin

doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.

hajnalovakontakt
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
tel.: 037/ 6408 400
office: Stefanikova laboratórium

okruh výučby
environmentálna archeológia, archeobotanika, laboratórne a terénne praktiká k uvedeným predmetom

aktivity mimo výučby
- od r. 2017 sa aktívne podieľa na archeologickom výskume oppida Bibracete vo Francúzsku
http://www.bibracte.fr/

výskumná činnosť
archeobotanika rastlinných makrozvyškov, paleoekonómia, paleoekológia, rekonštrukcia vývoja vegetácie a krajiny od praveku po súčasnosť, subsistenčné stratégie pravekých komunít

terénne aktivity
- terénny mikroarcheologický výskum a archeobotanické nálezy ako základný prameň o formačných procesoch vzniku archeologických uloženín
- archeologický výskum na Bibracte (Francúzsko) http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/vyzkum/vyzkumna-temata/bibracte-po-stopach-caesara-a-vercingetorixe

 projektová činnosť

Zodpovedný riešiteľ

2019 - 2021 Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát (VEGA 1/0399/18)
2016 - 2017 Hic sunt leones? The Morava valley region during the Early Middle Ages (APVV SK-AT-2015-0012) 
2015 - 2016 Archeobotanický výskum (VTS FF UKF– UAPP Brno: ZML-2015-2/3703-856-191)
2011 - 2014 Paleoekologická rekonštrukcia severnej časti Panónskej nížiny (VEGA 1/0477/11) 

Spoluriešiteľ

2019 - 2021 Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes (VEGA 2/0018/19)
2016 - 2018 Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti (VEGA 1/0680/16) 
2015 - 2016 Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom.
2013 - 2016 LIBS a stabilné izotopy v archeológii: nový multidisciplinárny výskum artefaktov a ekofaktov na Slovensku (VEGA 1/0964/13) 
2011 - 2014 Archeologická chronometria na Slovensku (dir. P. Barta, UKF: APVV-0598-10-2) 

Zahraničné projekty (spoluriešiteľ)

2019 - 2021 Oppidum jako urbánní krajina: multidisciplinární přístup ke zkoumání prostorové struktury na Bibracte (dir. P. Golaňova, MU, Brno: GA19-02606S)

publikačná činnosť                 KIS          RESEARCHGATE 

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor