facebook_page_plugin

Mgr. Dominik Repka, PhD.

repkakontakt
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
tel.: 0949 459 872; 037/ 6408 400
office: H 301

okruh výučby
doba laténska, doba rímska a sťahovanie národov, materiálové praktikum

aktivity mimo výučby
správca katedrovej knižnice, garant a realizátor archeologického výskumu

výskumná činnosť
materiálna kultúra stredoveku, doby rímskej, doby laténskej, pohrebný rítus doby laténskej, hradná kultúra 

terénne aktivity
- záchranné archeologické výskumy na území SR
- archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely Oponického hradu, hradu Hrušov

projektová činnosť

2018 - 2022 Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska (APVV) APVV-17-0063
2019 - 2020 Keltské osídlenie na území slovenskej časti Zadunajska (UGA)UGA-I/7/2019
2017 - 2018 "Domy mŕtvych". Doklady funerálnej architektúry z včasnej dobe dejinnej na území strednej Európy (UGA)UGA-I/14/2017
2016 - 2019 Výzbroj z bojovníckych hrobov na území stredného Podunajska ako indikátor teritoriálnej, kultúrno-historickej a sociálnej identity vedúcej vrstvy keltskej spoločnosti (VEGA)VEGA 1/0680/16
2015 - 2018 Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom. (VEGA)VEGA 1/0208/15
2016 - 2017 Hic sunt leones? The Morava valley region during the Early Middle Ages (APVV)SK-AT-2015-0012
2015 - 2016 Počítačová podpora v archeológii (Grantový program Kvalita vzdelávania 2015, 2015vs028)
2016 - 2016 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL Zvolen 2016: field work, workshops, lectures (VF)UGA-I/23/2014
2014 - 2016 Laténska sídlisková a hrobová keramika (UGA)
2015 - 2015 Ozdoby a súčasti odevu ako štýlové vyjadrenie skupinovej a individuálnej sociálnej identity keltských žien (VEGA)VEGA 13/202/00
2012 - 2014 Fortifikácia na sútoku Hrona a Slatiny (UGA)UGA-I/23/2012
2013-2013 Keltské pohrebiská na území Karpatskej kotliny – databáza a interaktívna mapa (UGA) UGA-I/9/2013
2012-2012 Funkcia nádob v pohrebných zvyklostiach, ako súčasť hrobovej výbavy na keltských pohrebiskách zo staršej a strednej doby laténskej na území strednej a juhovýchodnej Európy (UGA) UGA-I/10/2012
2011-2011 Vrcholnostredoveká keramika zo sídliska v Podhoranoch-Sokolníkoch (UGA)  UGA-I/10/2011

publikačná činnosť                 ACADEMIAEDU           KIS          RESEARCHGATE 

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor