facebook_page_plugin

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

pazinovakontakt
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0904 670 370; 037/ 6408 399
office: H 302

okruh výučby
dejiny praveku, najstaršie roľnícke kultúry, práca s keramickým materiálom, metódy archeologického výskumu

aktivity mimo výučby
garant a realizátor archeologického výskumu, rozvrhár, koordinátor katedrových aktivít, koordinátor zahraničných ciest a stáží

výskumná činnosť
mladšia a neskorá doba kamenná, neolitická a eneolitická keramika, každodenný život na stredovekom hrade

terénne aktivity
- záchranné archeologické výskumy na území SR
- archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely hradu Peťuša, Pustého hradu, pravekej lokality Bakova jama, hradu Dobrá Niva

projektová činnosť

2019 - 2022 Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes (VEGA 2/0018/19) - hlavný riešiteľ za UKF
2018 - 2022 Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska (APVV-17-0063) - hlavný riešiteľ za UKF
2017 - 2018 Z pontských stepi na západ - ku Karpatom a Dunaju (VEGA 1/0208/17) - zástupkyňa hlavného riešiteľa
2015 - 2018 Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom. (VEGA 1/0208/15) - hlavný riešiteľ
2016 - 2017 Hic sunt leones? The Morava valley region during the Early Middle Ages (APVV)
2016 - 2016 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL Zvolen 2016: field work, workshops, lectures (VF)
2016 - 2016 Počítačová podpora v archeológii (NULL)
2013 - 2016 Keramická produkcia neolitických a eneolitických komunít na strednom Dunaji. (VEGA)
2015 - 2015 Archeologický výskum stredovekého hrádku Peťuša (NULL)
2014 - 2015 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle (VF)
2012 - 2014 Fortifikácia na sútoku Hrona a Slatiny (UGA)
2013 - 2013 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2013: Secrets of medieval castles (VF)
2012 - 2012 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2012: Discovering past with special hands-on courses at the Deserted castle (VF)
2011 - 2012 Paleoekologická rekonštrukcia severnej časti Panónskej nížiny (VEGA)
2011 - 2011 2nd Central European Summer School of Archaeology: Field surveys, excavation techniques and heritage presentation (VF)
2010 - 2011 ARHEOPED 2010/11 (CEEPUS)
2010 - 2010 CENTRAL EUROPEAN SUMMER SCHOOL OF ARCHAEOLOGY – Zvolen 2010: Deserted Castle (VF)
2008 - 2010 Aplikácia etnobotanických a floristických výskumov v environmentálnej archeológii: možnosti a limity rekonštrukcie pravekých poľnohospodárskych praktík na základe údajov získaných v súčasnosti v oblas (VEGA)

publikačná činnosť                 ACADEMIAEDU           KIS          RESEARCHGATE 

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor