facebook_page_plugin

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

borzovakontakt
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0907 335 145
office: H 301

okruh výučby
archeológia stredoveku, nedeštruktívne metódy v archeológii, materiálna kultúra stredoveku, stredoveké reálie, úvod do archeológie, práca s vedeckým textom

aktivity mimo výučby
koordinátor popularizačných aktivít na katedre, správca FB

výskumná činnosť
stredoveké poľnohospodárske náradie, nedeštruktívny výskum terénnych reliktov, archeológia krajiny, materiálna kultúra včasného stredoveku    

terénne aktivity
- nedeštruktívny archeologický výskum Kostolianskej kotliny
- archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely hradiska Malý a Veľký Lysec    

projektová činnosť

2019 - 2022 Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes (VEGA 2/0018/19)
2017 - 2020 Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách (VEGA 2/0037/17) – hlavný riešiteľ za UKF
2015 - 2018 Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom (VEGA 1/0208/15)
2016 - 2016 Mladý archeológ objavuje starobylú Nitru (ZML-2016/1-785:191006) - zodpovedný riešiteľ
2015 - 2015 Zmluva o spolupráci (ARCH)
2014 - 2015 ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle (VF)
2012 - 2015 Migrácia-akulturácia-mobilita-obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska (VEGA 2/0189/12) – hlavný riešiteľ za UKF
2011 - 2015 Cradlesof European Culture - Francia Media 850-2015 ((No. 2010-0653 - 0653/001-001, CU7-MULT7, Culture Program EÚ)
2012 - 2014 Verifikácia archeologických predikatívnych modelov nedeštruktívnymi metódami (VEGA)
2012 - 2014 Multidisciplinárny prieskum. Projekt - Kostolianska dolina (UGA)
2008 - 2010 Aplikácia etnobotanických a floristických výskumov v environmentálnej archeológii: možnosti a limity rekonštrukcie pravekých poľnohospodárskych praktík na základe údajov získaných v súčasnosti v oblas (VEGA)
2008 - 2010 Stredoveké hrady na západnom a strednom Slovensku (VEGA)

publikačná činnosť                 ACADEMIAEDU           KIS  

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor