facebook_page_plugin

Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

V piatok 14. 9. 2018 sa v Kráľovskej sále Zvolenského zámku uskutočnilo medzinárodné sympózium s názvom: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Sympózium bolo pridruženým podujatím výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktoré bolo na Zvolenskom zámku slávnostne otvorené 13. 9. 2018. Výstava potrvá do 9. 12. 2018.

Sympózium organizovala Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s mestom Zvolen a partnermi (Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenská národná galéria, Pamiatkový úrad SR). Na podujatí odznelo trinásť referátov rozdelených do piatich tematických blokov. Predstavené bolo osídlenie územia Zvolenskej kotliny v praveku (Noémi Beljak Pažinová) i včasnej doby dejinnej (Ján Beljak), cirkevné inštitúcie v Hontianskej župe (Henrieta Žažová), významné sídla regiónu ako Zvolen – Môťová (Ján Beljak, Marta Mácelová, Matej Ruttkay), Detva – Kalamárka (Peter Šalkovský), Banská Bystrica – Senica (Ján Beljak, Samu Levente); ďalej obyvatelia hradu Zvolen (Pavol Maliniak), mestské privilégiá Zvolena (Radoslav Ragač), stavebné premeny Zvolenského zámku (Michal Šimkovic), stredoslovenský banský región (Jozef Labuda), včasnostredoveká produkcia železa v Lučenci (Martin Kvietok) a stredoveké mince zo Zvolena a okolia (Ján Hunka). Na záver podujatia Ján Beljak v rámci hlavnej odbornej prednášky predstavil aktuálne výsledky archeologického výskumu na Pustom hrade vo Zvolene.
Podujatie bolo veľmi úspešné a o návštevníkov nebola núdza. Prednášky si prišli vypočuť odborníci z vedeckých inštitúcií (na národnej i regionálnej úrovni) i laická verejnosť.
Projekt Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen bolo podporené dotáciou Ministerstva kultúry SR v rámci grantovej schémy Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3 (MK-2154/2018/1.3).

SymZV 11SymZV 08SymZV 01SymZV 02SymZV 03SymZV 04SymZV 05SymZV 06SymZV 07SymZV 09SymZV 10

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor