facebook_page_plugin

ŠVOUČ 2018

Dňa 14.3.2018 sa  uskutočnila ŠVOUČ  - spoločné kolo Katedry muzeológie a Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Za katedru archeológie súťažili tri naše študentky:

1. Stanislava Blahová, študentka 2. ročníka Bc. štúdia s témou História archeologického výskumu na hrade Hrušov. Školiteľom práce bol PhDr. Pavol Šteiner, PhD. a oponentom Mgr. Dominik Repka, PhD.

2. Bc. Barbora Jančiová, študentka 2. ročníka Mgr. štúdia s témou : Ludrová – čo bolo pred tým? Školiteľkou práce bola doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a oponentom Mgr. Jakub Godiš.

3. Bc. Bianka Vozárová, študentka 2. ročníka Mgr. štúdia s témou : Avari v povodí Váhu. Školiteľkou práce bola doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a oponentkou doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.

Našim dvom študentkám sa podarilo umiestniť sa na 2. a 3. mieste. Výsledky spoločného kola zmienených katedier sú nasledovné:

1. Bc. Mária Takáčová: 2. ročník Mgr. štúdia, muzeológia: Hrad Hričov.

2. Bc. Barbora Jančiová : 2. ročník Mgr. štúdia, archeológia: Ludrová – čo bolo pred tým?

3. Stanislava Blahová 2. ročník Bc. štúdia, archeológia: História archeologického výskumu na hrade.

Všetkým víťazkám gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za prezentácie !

svoc2018 1svoc2018 2svoc2018 3svoc2018 4svoc2018 5svoc2018 6

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor