facebook_page_plugin

Pustý hrad 2019

Pozývame Vás na prednášku o výsledkoch výskumu na Pustom hrade, ktorá sa bude konať 14.11.2019. o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Všetci ste srdečne vítaní!

 01 Pusty hrad prednaska kniznica 2019 11 14

Doktorandské kolokvium

Katedra archeológie FF UKF v Nitre bude tento rok organizovať doktorandské kolokvium katedier archeológie na Slovensku, ktoré sa uskutoční 7.11.2019 od 09:00 v rámci Týždňa vedy a techniky 2019.

Na podujatí sú vítaní doktorandi archeológie a príbuzných disciplín, študenti odboru historických vied a odborná verejnosť.

kolokvium poster

Stredovek na Oponickom hrade

Dňa 28. 9. 2019 sa Katedra archeológie zúčastnila podujatia “Stredovek na Oponickom hrade”. Aj napriek nepriaznivému počasiu si našlo cestu na hrad veľké množstvo návštevníkov. Okrem ukážok historických zbraní a ich používania, dobovej kuchyne, sokoliarov, keramickej dielne, prezentovala Katedra archeológie výber archeologických nálezov získaných počas štyroch výskumných sezón (2015 – 2018) na Oponickom hrade. Všetkým nadšencom histórie a archeológie, ktorý sa zastavili pri našom stole týmto ďakujeme.

Čítať ďalej: Stredovek na Oponickom hrade

Večery s archeológiou

Katedra archeológie UKF opätovne srdečne pozýva, nie len študentov archeológie, na cyklus prednášok „Večery s archeológiou“.  Prednášky sa budú konať počas letného semestra v stredy od 17:00 v katedrovej knižnici na Archeologickom ústave SAV v Nitre (Akademická 2). Počas akcie bude možné zakúpiť aj najnovšie publikácie z našej dielne. Tešíme sa na Vás a vopred ďakujeme všetkým prednášajúcim, že sa rozhodli s nami podeliť o výsledky svojich pracovných aktivít. 

poster VsA

Strojovňa Potterovho ohňového stroja objavená

V termíne 19. až 23. augusta 2019 realizovala Katedra archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre archeologický zisťovací výskum v rámci projektu Banské múzeum v Novej Bani. Výskum si objednalo mesto Nová Baňa a uskutočnil sa v intraviláne mesta na pozemku (na parcele KN C 553), kde sa predpokladalo ústie známej banskej šachty Althandel, v ktorej sa v novoveku ťažilo zlato. Vedúcou výskumu bola doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a v teréne jej asistoval Mgr. Matej Styk, PhD. Výskumu sa aktívne zúčastnili členovia novobanského baníckeho spolku.

Čítať ďalej: Strojovňa Potterovho ohňového stroja objavená

Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

V piatok 14. 9. 2018 sa v Kráľovskej sále Zvolenského zámku uskutočnilo medzinárodné sympózium s názvom: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Sympózium bolo pridruženým podujatím výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktoré bolo na Zvolenskom zámku slávnostne otvorené 13. 9. 2018. Výstava potrvá do 9. 12. 2018.

Čítať ďalej: Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

Skončila sa Letná škola archeológie 2018 vo Zvolene

Výskum nádvoria pri vstupnej bráne Pustého hradu vo Zvolene 2V letných mesiacoch júl a august 2018 sa uskutočnila už deviata sezóna medzinárodnej letnej školy archeológie. Letnú školu organizovalo občianske združenie ARCHEOFACT s hlavným partnerom Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Koordinátorkou projektu bola doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., ktorá je zároveň garantom archeologického výskumu na hrade Peťuša. Partnermi projektu boli Mesto Zvolen a zahraničné inštitúcie z Poľska (Uniwersytet Jagiellońsky w Krakowe), Maďarska (Eötvös Loránd Egyetem, Budapest) a Čiech (Univerzita Hradec Králové; Slezská univerzita v Opavě). Na projekte participovali študenti z uvedených univerzít a doktorandi Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Mgr. Katarína Šimunková, Mgr. Jakub Godiš, Mgr. Miloš Bordáč i zahraniční lektori z Maďarska (Dr. Maxim Mordovin), Poľska (Dr. Marcin Wołoszyn) a Nemecka (Dieter Barz).

Čítať ďalej: Skončila sa Letná škola archeológie 2018 vo Zvolene

Výskum na Oponickom hrade

Op erbOd 25. júna do 7. augusta 2018 prebehla na Oponickom hrade štvrtá sezóna archeologického výskumu pod vedením D. Repku. Výskum sa zameral na dva úseky horného hradu. V juhozápadnom a severozápadnom okraji hradného jadra sa podarilo zachytiť priebeh zničeného úseku hradbového múru I. Okrem toho sa podarilo zachytiť priečny múr napájajúci sa na uvedenú obvodovú hradbu severozápadne od paláca I. juhozápadného. Doložila sa tým pádom existencia ďalšieho obytného (?) traktu, ktorého súčasťou bola pravdepodobne aj kachľová pec/kachľové pece, ktorých deštrukcie sme objavili v južnom rohu tohto traktu. Zastúpené tu boli komorové kachlice s viacerými reliéfnymi motívmi na čelnej vyhrievacej stene (sv. Margaréta, sv. Juraj, Adam a Eva pri strome poznania, misovité priehlbiny, rastlinné a geometrické motívy).

Čítať ďalej: Výskum na Oponickom hrade

Katedra archeológie má novú knižnicu a študovňu

kniznicaSAV4Koncom minulého roka, t. j. 5.12.2017,  sa podarilo slávnostne otvoriť a následne sprístupniť novú knižnicu  a študovňu Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Ide o vedeckú knižnicu, ktorá ponúka záujemcom o archeológiu, avšak predovšetkým študentom katedry, prezenčne študovať vedecké a odborné publikácie. Väčšinu z nich tvorí pozostalosť po Dr. Schubertovi, ostatné pochádzajú z rôznych zdrojov, predovšetkým ako dar od bývalých aj súčasných kolegov, bývalých študentov, ako výmenné exempláre od ostatných archeologických inštitúcií zo Slovenska, aj zo zahraničia. 

Čítať ďalej: Katedra archeológie má novú knižnicu a študovňu

Deň otvorených dverí na Katedre archeológie

Dňa 15.2.2018 sa v rámci celouniverzitného podujatia aj na našej katedre uskutočnil deň otvorených dverí. Záujemcovia o archeológiu, ako aj o budúce štúdium tohto odboru mali možnosť nahliadnuť do študijného života našej katedry.

Oboznámili sa nielen s priestormi a študijným programom, ale aj s archeologickými nálezmi. Predstavené im boli aj katedrové publikácie, či vizuálne výsledky prác archeológa. Veríme, že väčšina účastníkov tohto dňa sa stane našimi budúcimi prvákmi.

Čítať ďalej: Deň otvorených dverí na Katedre archeológie

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor