facebook_page_plugin

 Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre

Mgr. Pavol Bobek vedecký pracovník
PhDr. Klaudia Daňová, PhD. vedecká tajomníčka
Mgr. Michal Holeščák, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Rastislav Hreha, PhD. vedúci Oddelenia pre výskum východného Slovenska
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. samostatný vedecký pracovník
Mgr. Eva Horváthová, PhD. samostatný vedecký pracovník
Mgr. Mário Bielich, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Jozef Ďuriš, PhD. vedecký pracovník
PhDr. Alena Bistáková, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Beáta Milová, PhD. vedecký pracovník
PhDr. Monika Gabulová, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Peter Debnár vedecký pracovník
Mgr. Marek Vojteček, PhD. vedecký pracovník
PhDr. Eva Fottová vedecký pracovník
Mgr. Barbora Zajacová vedecký pracovník
Mgr. Adrián Nemergút vedecký pracovník
Mgr. Terézia Vangľová vedecký pracovník
Mgr. Martina Zaujecová vedecký pracovník

 

Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady

Mgr. Noémi Laczková Pamiatkový úrad Bratislava
Mgr. Daniela Nipčová Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Mgr. Pavel Paterka Krajský pamiatkový úrad Nitra
Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. Krajský pamiatkovú úrad v Banskej Bystrici
Mgr. Peter Grznár Krajský pamiatkový úrad Trnava
Mgr. Martin Furman, PhD. Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mgr. Katarína Vlaszatá Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mgr. Michaela Niklová, PhD. Krajský pamiatkový úrad Nitra

 

Múzeá

Mgr. Pavol Jelínek, PhD. Slovenské národné múzeum v Bratislave, Archeologické múzeum; člen Archeologickej rady – poradného orgánu Ministerstva kultúry SR
Mgr. Marek Budaj, PhD. Slovenské národné múzeum v Bratislave, Historické múzeum
Mgr. Zuzana Kaličiaková Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni
Mgr. Marián Čurný, PhD. Krajské múzeum v Prešove
Mgr. Marek Gere Podunajské múzeum v Komárne
PhDr. Július Vavák, PhD. Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Eszter Kovácsová Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Mgr. Natália Abusultan Danišová Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Mgr. Barbora Danielová Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

 

Vysoké školy

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. UKF v Nitre, Vedúca Katedry archeológie
doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. UKF v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. UKF v Nitre, Katedra muzeológie
doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. UKF v Nitre, Katedra archeológie
Mgr. Pavol Šteiner, PhD. UKF v Nitre, Katedra muzeológie
Mgr. Martin Husár, PhD. UKF v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
PhDr. Víťazoslav Struhár externý pracovník na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Katedra histórie; zakladateľ portálu www.archeologiaSK.sk
Mgr. Daniel Bešina, PhD. UKF v Nitre, Katedra muzeológie
Mgr. Matej Styk, PhD. UKF v Nitre, Katedra archeológie
Mgr. Miloš Bordáč UKF v Nitre, Katedra archeológie, interný doktorand
Mgr. Jakub Tamaškovič UKF v Nitre, Katedra archeológie, interný doktorand
Mgr. Barbora Jančiová UKF v Nitre, Katedra archeológie, interný doktorand

 

Súkromné archeologické spoločnosti

Mgr. Milan Horňák, PhD. odborný garant a konateľ spoločnosti Via Magna, s.r.o.; súdny znalec v odbore archeológia; člen Archeologickej rady – poradného orgánu Ministerstva kultúry SR; predseda Slovenskej asociácie archeológov.
PhDr. František Žák Matyasowszky, PhD. konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Ján Haruštiak súdny znalec v odbore archeológia; ACANTHA Archaeology, s.r.o.
Mgr. Bohuslav Šebesta, PhD. Archeologická agentúra, s.r.o., hlavný archeológ
Mgr. Marek Šútor Archeologická agentúra, s.r.o., hlavný archeológ
Mgr. Martina Kušnírová ACANTHA Archaeology, s.r.o.
Mgr. Denisa Diačiková Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Daniel Javorek Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Daniela Krajčiová Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Michal Ontko Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Daniel Javorek Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Peter Mandák Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Ondrej Žaár, PhD. PAMARCH, s.r.o.
Mgr. Martin Kvietok Midland Adventure, s.r.o.

Pôsobiaci v zahraničí:

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. Česká republika, Univerzita Tomáše Bate ve Zlíne
Dr. phil. Peter Milo Česká republika, Masarykova univerzita Brno, Ústav archeológie a muzeológie
Mgr. René Masaryk Slovínsko, SKUPINA STIK
Mgr. Jana Stehlíková Slovinsko, Zavod za Podvodno Arheologijo
Mgr. Katarína Válová Česká republika, Archeologický ústav ČAV – pracovište Pražský hrad
Mgr. Michaela Látková, PhD. Česká republika, Archeologický ústav AV ČR, pracovište Mikulčice

Pôsobiaci v iných odvetviach:

Mgr. Ľubica Demjánová Kupcová Experimentálna osada Mokrý Kút, Ipea o.z.
PhDr. Ľuboš Michalov Ministerstvo životného prostredia SR

AKTUÁLNE

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5341 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

DOČASNE ZAVRETÁ!

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku letného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

Utorok:  9:00-14:00

Streda: 12:00-17:00

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín ZS 2020

Rozvrh hodín na zimný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor