facebook_page_plugin

Exkurzia 2018

Exkurzia2018 03V dňoch 3. až 5. mája zorganizovala Katedra archeológie FF UKF v Nitre trojdňovú archeologickú exkurziu, ktorej cieľom bolo územie Spiša. Zúčastnili sa na nej naši študenti prvého až štvrtého ročníka, doktorandi a niektorí pedagógovia.
Prvý deň sme sa cestou na Spiš zastavili na hradisku púchovskej kultúry a súčasnom archeoskanzene na Havránku, na brehu Liptovskej Mary. Ďalšou zastávkou bola zaniknutá stredoveká dedina Štrba-Šoldov, kde sú prezentované základy gotického kostola s ohradeným areálom v podobe sústavy priekop a valov. Odtiaľ sme sa vybrali do Podtatranského múzea v Poprade, kde sme navštívili novú expozíciu mapujúcu osídlenie Popradu a okolia prostredníctvom archeologických nálezov od paleolitu až po stredovek, doplnenú o odborný výklad archeológa Mgr. Kamila Švaňu, PhD. Prvý deň exkurzie sme zakončili v neďalekých Gánovciach, ktoré sú známe predovšetkým svojou travertínovou kopou a nálezom výliatku mozgovne neandertálca či nálezom najstaršieho predmetu vyrobeného zo železa na Slovensku z obdobia strednej doby bronzovej.


Druhý deň exkurzie bola naplánovaná návšteva severného Spiša. Prvou zastávkou bol mestský hrad a múzeum v Kežmarku. Okrem bežnej prehliadky nám miestna archeologička Mgr. Marta Kučerová prezentovala výber archeologických nálezov zo zbierok múzea. Naše ďalšie kroky viedli na Ľubovniansky hrad, kde nás privítala archeologička Mgr. Zuzana Kasenčáková. Na hrade sme mali možnosť zúčastniť sa aj prebiehajúceho archeologického výskumu v exteriéri hradného paláca. Záverečnou destináciou druhého dňa exkurzie bol kartuziánsky a kamaldulský kláštor v Červenom kláštore neďaleko poľských hraníc.
Posledný deň exkurzie sme začali výstupom na kopec nazývaný Hradisko vypínajúcim sa nad miestnou časťou obce Jánovce-Machalovce. Na tomto mieste sa v dobe laténskej nachádzalo jedno z hradísk a regionálnych centier púchovskej kultúry. Odtiaľ sme mali dobrý výhľad aj na susednú polohu Myšiu hôrku, v katastri obce Spišský Štvrtok. V dobe bronzovej tu bola postavená opevnená osada otomanskej kultúry. Unikátnou, aj keď už v súčasnosti nedochovanou, je kamenná hradba s bastiónmi. Na základe toho je osada označovaná ako slovenské Mykény. Po zostupe z hradiska sme sa vydali do srdca Spiša, a to Spišskej Novej Vsi. Po rýchlej prehliadke historického jadra mesta sme navštívili miestne múzeum Spiša. Kvôli nedávnej rekonštrukcii budovy provinčného domu, kde sídli samotné múzeum, nie je v súčasnosti bežným návštevníkom sprístupnená archeologická expozícia. Aj napriek tomu nám však pracovník múzea a archeológ Mgr. Matúš Hudák s veľkou ochotou sprístupnil nálezy z depozitára múzea. Po obede sme navštívili jedno z najkrajších spišských miest, ktorou je Levoča s historickým jadrom zapísaným aj do zoznamu UNESCO. V miestnom Spišskom múzeu sa nás ujal archeológ Mgr. Martin Stejskal, ktorý nám predstavil zaujímavé nálezy zo Spišského hradu a jeho najbližšieho okolia. Exkurziu sme nakoniec úspešne zavŕšili prehliadkou Spišského hradu.

Exkurzia2018 01Exkurzia2018 02Exkurzia2018 04Exkurzia2018 05Exkurzia2018 06Exkurzia2018 07Exkurzia2018 08Exkurzia2018 09Exkurzia2018 10Exkurzia2018 11

AKTUÁLNE

Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

V piatok 14. 9. 2018 sa v Kráľovskej sále Zvolenského zámku uskutočnilo medzinárodné sympózium s názvom: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Sympózium bolo pridruženým podujatím výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktoré bolo na Zvolenskom zámku slávnostne otvorené 13. 9. 2018. Výstava potrvá do 9. 12. 2018.

Čítať ďalej...

Stredné Slovensko v stredoveku - sympózium

Hlavný organizátor Katedra archeológie UKF.
Program je v prílohe

Obhajoby dizertačných prác

sa na katedre konali 10.9.2018. Svoje práce úspešne obhájili:
Mgr. Daniel Bešina s témou: Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku. Formy, metódy a perspektívy múzejnej prezentácie.
Mgr. Matej Styk s témou: Metodika analýzy pohrebného rítu.
Kolegom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v profesionálnom aj súkromnom živote.

Čítať ďalej...

Nový rozvrh hodin na ZS

Rozvrh hodin na zimný semester akakemického roka 2018/2019. (pdf)

OZNAMY

„Archeologie na rozcestí“

Pozývame Vás na 9. študentskú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskučoční 9.10.2018 v Plzni. Viac info a podmienku TU.

Studentské archeologické konference

Katedra archeológie Filozofickej fakultky Univerzity Hradec Králové pozýva študentov Študentskú archeologickú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 13.9.2018 v Hradci Králove. Téma: Progresívne metódy v archeológii.
Viac info na plagáte alebo facebook konferencie. Elektronická priláška tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor