facebook_page_plugin

Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

V piatok 14. 9. 2018 sa v Kráľovskej sále Zvolenského zámku uskutočnilo medzinárodné sympózium s názvom: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Sympózium bolo pridruženým podujatím výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktoré bolo na Zvolenskom zámku slávnostne otvorené 13. 9. 2018. Výstava potrvá do 9. 12. 2018.

Sympózium organizovala Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s mestom Zvolen a partnermi (Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenská národná galéria, Pamiatkový úrad SR). Na podujatí odznelo trinásť referátov rozdelených do piatich tematických blokov. Predstavené bolo osídlenie územia Zvolenskej kotliny v praveku (Noémi Beljak Pažinová) i včasnej doby dejinnej (Ján Beljak), cirkevné inštitúcie v Hontianskej župe (Henrieta Žažová), významné sídla regiónu ako Zvolen – Môťová (Ján Beljak, Marta Mácelová, Matej Ruttkay), Detva – Kalamárka (Peter Šalkovský), Banská Bystrica – Senica (Ján Beljak, Samu Levente); ďalej obyvatelia hradu Zvolen (Pavol Maliniak), mestské privilégiá Zvolena (Radoslav Ragač), stavebné premeny Zvolenského zámku (Michal Šimkovic), stredoslovenský banský región (Jozef Labuda), včasnostredoveká produkcia železa v Lučenci (Martin Kvietok) a stredoveké mince zo Zvolena a okolia (Ján Hunka). Na záver podujatia Ján Beljak v rámci hlavnej odbornej prednášky predstavil aktuálne výsledky archeologického výskumu na Pustom hrade vo Zvolene.
Podujatie bolo veľmi úspešné a o návštevníkov nebola núdza. Prednášky si prišli vypočuť odborníci z vedeckých inštitúcií (na národnej i regionálnej úrovni) i laická verejnosť.
Projekt Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen bolo podporené dotáciou Ministerstva kultúry SR v rámci grantovej schémy Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3 (MK-2154/2018/1.3).

SymZV 11SymZV 08SymZV 01SymZV 02SymZV 03SymZV 04SymZV 05SymZV 06SymZV 07SymZV 09SymZV 10

AKTUÁLNE

Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

V piatok 14. 9. 2018 sa v Kráľovskej sále Zvolenského zámku uskutočnilo medzinárodné sympózium s názvom: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Sympózium bolo pridruženým podujatím výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktoré bolo na Zvolenskom zámku slávnostne otvorené 13. 9. 2018. Výstava potrvá do 9. 12. 2018.

Čítať ďalej...

Stredné Slovensko v stredoveku - sympózium

Hlavný organizátor Katedra archeológie UKF.
Program je v prílohe

Obhajoby dizertačných prác

sa na katedre konali 10.9.2018. Svoje práce úspešne obhájili:
Mgr. Daniel Bešina s témou: Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku. Formy, metódy a perspektívy múzejnej prezentácie.
Mgr. Matej Styk s témou: Metodika analýzy pohrebného rítu.
Kolegom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v profesionálnom aj súkromnom živote.

Čítať ďalej...

Nový rozvrh hodin na ZS

Rozvrh hodin na zimný semester akakemického roka 2018/2019. (pdf)

OZNAMY

„Archeologie na rozcestí“

Pozývame Vás na 9. študentskú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskučoční 9.10.2018 v Plzni. Viac info a podmienku TU.

Studentské archeologické konference

Katedra archeológie Filozofickej fakultky Univerzity Hradec Králové pozýva študentov Študentskú archeologickú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 13.9.2018 v Hradci Králove. Téma: Progresívne metódy v archeológii.
Viac info na plagáte alebo facebook konferencie. Elektronická priláška tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor