facebook_page_plugin

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Obhajob sa za komisiu zúčastnili: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – predseda, doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., PhDr. Vladimír Mitáš, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. a ako zapisovateľ Mgr. Dominik Repka, PhD. Školiteľom práce bol prof. PhDr. Peter Romsauer, PhD. Prácu L. Chmela oponovali: prof. Jozef Bujna, CSc., Mgr. Martin Golec, PhD. a Mgr. Radoslav Čambal, PhD. K úspešnému obhájeniu práce a tým aj k ukončeniu doktorandského štúdia a získaniu titulu PhD. kolegovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl, energie a šťastia v práci aj v ostatných sférach života.

obhajobyLCH 1obhajobyLCH 2obhajobyLCH 3obhajobyLCH 4obhajobyLCH 5

 

AKTUÁLNE

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Čítať ďalej...

ŠVOUČ 2018

Dňa 14.3.2018 sa  uskutočnila ŠVOUČ  - spoločné kolo Katedry muzeológie a Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Za katedru archeológie súťažili tri naše študentky:

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na výskum na Bibracte

Voľné miesta pre študentov/ky archeológie v tíme UAM a UKF, ktorý skúma plochu na vrcholovom plateau oppida. Viac info na plagáte.

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor