facebook_page_plugin

ŠVOUČ 2018

Dňa 14.3.2018 sa  uskutočnila ŠVOUČ  - spoločné kolo Katedry muzeológie a Katedry archeológie FF UKF v Nitre. Za katedru archeológie súťažili tri naše študentky:

1. Stanislava Blahová, študentka 2. ročníka Bc. štúdia s témou História archeologického výskumu na hrade Hrušov. Školiteľom práce bol PhDr. Pavol Šteiner, PhD. a oponentom Mgr. Dominik Repka, PhD.

2. Bc. Barbora Jančiová, študentka 2. ročníka Mgr. štúdia s témou : Ludrová – čo bolo pred tým? Školiteľkou práce bola doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a oponentom Mgr. Jakub Godiš.

3. Bc. Bianka Vozárová, študentka 2. ročníka Mgr. štúdia s témou : Avari v povodí Váhu. Školiteľkou práce bola doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a oponentkou doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.

Našim dvom študentkám sa podarilo umiestniť sa na 2. a 3. mieste. Výsledky spoločného kola zmienených katedier sú nasledovné:

1. Bc. Mária Takáčová: 2. ročník Mgr. štúdia, muzeológia: Hrad Hričov.

2. Bc. Barbora Jančiová : 2. ročník Mgr. štúdia, archeológia: Ludrová – čo bolo pred tým?

3. Stanislava Blahová 2. ročník Bc. štúdia, archeológia: História archeologického výskumu na hrade.

Všetkým víťazkám gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za prezentácie !

svoc2018 1svoc2018 2svoc2018 3svoc2018 4svoc2018 5svoc2018 6

AKTUÁLNE

Štátne skúšky 2018

sa na katedre archeológie uskutočnia v nasledovných termínoch:
štátna magisterská skúška dňa 22.5.2018 od 9:00
štátna bakalárska skúška dňa 29.5.2018 od 9:00

Studentské archeologické konference

Katedra archeológie Filozofickej fakultky Univerzity Hradec Králové pozýva študentov Študentskú archeologickú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 13.9.2018 v Hradci Králove. Téma: Progresívne metódy v archeológii.
Viac info na plagáte alebo facebook konferencie. Elektronická priláška tu.

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na výskum na Bibracte

Voľné miesta pre študentov/ky archeológie v tíme UAM a UKF, ktorý skúma plochu na vrcholovom plateau oppida. Viac info na plagáte.

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor