facebook_page_plugin

Odporúčaná literatúra

AUGUSTA, P. / HONZÁK, F.: Ako sa žilo v staroveku. Bratislava 1993.
BAHN, P.: Archeologie. Průvodce pro každého. Dokořán 2007.
BÁRTA, J.: Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Bratislava 1965.
BERANOVÁ, M.: Slované. Praha 2015.
BUCHVALDEK, M. a kol.: Dějiny pravěké Evropy. Praha 1985.
BUJNA, J. / FURMÁNEK, V. / WIEDERMANN, E.: Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda. Nitra 2013.
ČAPLOVIČ, D. / ČIČAJ, V. / KOVÁČ, D. / LIPTÁK, Ľ / LUKAČKA, J.: Dejiny Slovenska. Bratislava: AEP 2000.
DREWETT, P. L.: Field archaeology: An introduction. London 1999.
DROBERJAR, E.: Příběh o Marobudovi a jeho říši. Praha 2000.
DROBERJAR, E.: Věk barbaru. České země a stěhování národu z pohledu archeologie. Praha 2005.
FRIEDRICH, J.: Ecce homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha 2005.
FURMÁNEK, V. / RUTTKAY, A. / ŠIŠKA, S.: Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava 1991.
FURMÁNEK, V.: Staré Slovensko 4. Doba bronzová. Nitra 2015.
GALUŠKA, L.: Slované - doteky dávných předků. Brno 2004.
HEČKOVÁ, J.: Rimania a Germáni na strednom Dunaji. Nitra 2005.
HERODOTOS: Dejiny. Bratislava 1983.
HRALA, J.: Malý labyrint archeologie. Praha 1976.
HROMADA, J.: Táboriská lovcov mamutov na Považí. Bratislava 2000.
JENČÍK, P. / STRUHÁR, V.: Hradiská - Svedkovia dávnych čias. Dolná Mariková 2015.
JELÍNEK, J.: Veľký obrazový atlas pravekého človeka. Bratislava 1980.
Kolektív autorov.: Slovensko v mladšej dobe kamennej. Bratislava 1970.
Kolektív autorov: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava 1986.
KAMINSKÁ, Ľ.: Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit. Nitra 2014.
KREKOVIČ, E.: Črepy a ľudia alebo všeobecná archeológia. Bratislava 1991.
KUČERA, M.: Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava 1986.
KUNA, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004.
LEAKY, R.: Pôvod ľudstva. Bratislava 1996.
LUTOVSKÝ, M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
MALINA, J. / MALINOVÁ, R.: Dvacet nejvýznamnejších archeologických objevů dvacátého století. Praha 1997.
MALONEY, N.: Archeologie. Oxford-školní encyklopedie. Praha 1997.
NOVOTNÁ, M.: Svedectvá predkov. Martin 1994.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Encyklopédia archeológie. Bratislava 1986.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Slovom a mečom. Martin 1995.
OLIVA, P.: Zrození evropské civilizace. Praha 2003.
OŽĎÁNI, O.: Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra 2015.
PETRÁŇ, J. (ed.): Dějiny hmotné kultury I(1): Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. Praha 1985.
PIETA, K.: Die keltische Besiedlung der Slowakei. Nitra 2010.
PODBORSKÝ, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 1997.
PODBORSKÝ, V.: Úvod do studia archeologie. Brno 2012.
RENFREW, C. / BAHN, P.: Archaeology. The key concepts. Oxford & New York 2005.
RUTTKAY, M./RUTTKAY, A./ŠALKOVSKÝ, P (eds.): Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002.
STEINHUBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo.
SMETÁNKA, Z.: Hledání zmizelého věku. Sondy do středověkých Čech- Praha 1987.
SMETÁNKA, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha 1992, 2004, 2010.SoSlo.
SVOBODA, J.: Čas lovců. Brno 1999.
ŠALKOVSKÝ, P.: Hrady západných Slovanov. Nitra 2015.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T. a kol.: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Osudy starých Slovanov. Bratislava 1989.
THURZO, M.: Milióny rokov človeka. Bratislava 1985.
VARSIK, V.: Slovensko na harniciach Rímskej ríše. Trnava 2011.
Zaniklé světy. Veľký atlas archeológie. Praha 1995.

AKTUÁLNE

Štátne skúšky 2018

sa na katedre archeológie uskutočnia v nasledovných termínoch:
štátna magisterská skúška dňa 22.5.2018 od 9:00
štátna bakalárska skúška dňa 29.5.2018 od 9:00

Studentské archeologické konference

Katedra archeológie Filozofickej fakultky Univerzity Hradec Králové pozýva študentov Študentskú archeologickú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 13.9.2018 v Hradci Králove. Téma: Progresívne metódy v archeológii.
Viac info na plagáte alebo facebook konferencie. Elektronická priláška tu.

Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Obhajoby PhDr. Ladislava Chmela

15.3.2018 sa na katedre archeológie konali obhajoby dizertačnej práce PhDr. Ladislava Chmela na tému: Štruktúra spoločnosti halštatskej kultúry v severovýchodoalpskom priestore.

Čítať ďalej...

OZNAMY

Pozvánka na výskum na Bibracte

Voľné miesta pre študentov/ky archeológie v tíme UAM a UKF, ktorý skúma plochu na vrcholovom plateau oppida. Viac info na plagáte.

Pozvánka na študentskú konferenciu

Dávame do pozornosti konferenciu určenú pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční v Olomouci, dňa 27.4.2018. Bližšie informácie tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor