facebook_page_plugin

Odporúčaná literatúra

AUGUSTA, P. / HONZÁK, F.: Ako sa žilo v staroveku. Bratislava 1993.
BAHN, P.: Archeologie. Průvodce pro každého. Dokořán 2007.
BÁRTA, J.: Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Bratislava 1965.
BERANOVÁ, M.: Slované. Praha 2015.
BUCHVALDEK, M. a kol.: Dějiny pravěké Evropy. Praha 1985.
BUJNA, J. / FURMÁNEK, V. / WIEDERMANN, E.: Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda. Nitra 2013.
ČAPLOVIČ, D. / ČIČAJ, V. / KOVÁČ, D. / LIPTÁK, Ľ / LUKAČKA, J.: Dejiny Slovenska. Bratislava: AEP 2000.
DREWETT, P. L.: Field archaeology: An introduction. London 1999.
DROBERJAR, E.: Příběh o Marobudovi a jeho říši. Praha 2000.
DROBERJAR, E.: Věk barbaru. České země a stěhování národu z pohledu archeologie. Praha 2005.
FRIEDRICH, J.: Ecce homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha 2005.
FURMÁNEK, V. / RUTTKAY, A. / ŠIŠKA, S.: Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava 1991.
FURMÁNEK, V.: Staré Slovensko 4. Doba bronzová. Nitra 2015.
GALUŠKA, L.: Slované - doteky dávných předků. Brno 2004.
HEČKOVÁ, J.: Rimania a Germáni na strednom Dunaji. Nitra 2005.
HERODOTOS: Dejiny. Bratislava 1983.
HRALA, J.: Malý labyrint archeologie. Praha 1976.
HROMADA, J.: Táboriská lovcov mamutov na Považí. Bratislava 2000.
JENČÍK, P. / STRUHÁR, V.: Hradiská - Svedkovia dávnych čias. Dolná Mariková 2015.
JELÍNEK, J.: Veľký obrazový atlas pravekého človeka. Bratislava 1980.
Kolektív autorov.: Slovensko v mladšej dobe kamennej. Bratislava 1970.
Kolektív autorov: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava 1986.
KAMINSKÁ, Ľ.: Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit. Nitra 2014.
KREKOVIČ, E.: Črepy a ľudia alebo všeobecná archeológia. Bratislava 1991.
KUČERA, M.: Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava 1986.
KUNA, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004.
LEAKY, R.: Pôvod ľudstva. Bratislava 1996.
LUTOVSKÝ, M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
MALINA, J. / MALINOVÁ, R.: Dvacet nejvýznamnejších archeologických objevů dvacátého století. Praha 1997.
MALONEY, N.: Archeologie. Oxford-školní encyklopedie. Praha 1997.
NOVOTNÁ, M.: Svedectvá predkov. Martin 1994.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Encyklopédia archeológie. Bratislava 1986.
NOVOTNÝ, B. a kol.: Slovom a mečom. Martin 1995.
OLIVA, P.: Zrození evropské civilizace. Praha 2003.
OŽĎÁNI, O.: Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra 2015.
PETRÁŇ, J. (ed.): Dějiny hmotné kultury I(1): Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. Praha 1985.
PIETA, K.: Die keltische Besiedlung der Slowakei. Nitra 2010.
PODBORSKÝ, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 1997.
PODBORSKÝ, V.: Úvod do studia archeologie. Brno 2012.
RENFREW, C. / BAHN, P.: Archaeology. The key concepts. Oxford & New York 2005.
RUTTKAY, M./RUTTKAY, A./ŠALKOVSKÝ, P (eds.): Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002.
STEINHUBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo.
SMETÁNKA, Z.: Hledání zmizelého věku. Sondy do středověkých Čech- Praha 1987.
SMETÁNKA, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha 1992, 2004, 2010.SoSlo.
SVOBODA, J.: Čas lovců. Brno 1999.
ŠALKOVSKÝ, P.: Hrady západných Slovanov. Nitra 2015.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T. a kol.: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Osudy starých Slovanov. Bratislava 1989.
THURZO, M.: Milióny rokov človeka. Bratislava 1985.
VARSIK, V.: Slovensko na harniciach Rímskej ríše. Trnava 2011.
Zaniklé světy. Veľký atlas archeológie. Praha 1995.

AKTUÁLNE

Katedra archeológie organizovala medzinárodné sympózium vo Zvolene

V piatok 14. 9. 2018 sa v Kráľovskej sále Zvolenského zámku uskutočnilo medzinárodné sympózium s názvom: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Sympózium bolo pridruženým podujatím výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktoré bolo na Zvolenskom zámku slávnostne otvorené 13. 9. 2018. Výstava potrvá do 9. 12. 2018.

Čítať ďalej...

Stredné Slovensko v stredoveku - sympózium

Hlavný organizátor Katedra archeológie UKF.
Program je v prílohe

Obhajoby dizertačných prác

sa na katedre konali 10.9.2018. Svoje práce úspešne obhájili:
Mgr. Daniel Bešina s témou: Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku. Formy, metódy a perspektívy múzejnej prezentácie.
Mgr. Matej Styk s témou: Metodika analýzy pohrebného rítu.
Kolegom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v profesionálnom aj súkromnom živote.

Čítať ďalej...

Nový rozvrh hodin na ZS

Rozvrh hodin na zimný semester akakemického roka 2018/2019. (pdf)

OZNAMY

„Archeologie na rozcestí“

Pozývame Vás na 9. študentskú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskučoční 9.10.2018 v Plzni. Viac info a podmienku TU.

Studentské archeologické konference

Katedra archeológie Filozofickej fakultky Univerzity Hradec Králové pozýva študentov Študentskú archeologickú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 13.9.2018 v Hradci Králove. Téma: Progresívne metódy v archeológii.
Viac info na plagáte alebo facebook konferencie. Elektronická priláška tu.

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor