facebook_page_plugin

Štátne skúšky na Katedre archeológie FF UKF v Nitre v máji 2021

 
Magisterské štátne skúšky sa budú konať 20.5.2021 od 09:30
Komisia:
prof. PhDr. N. Beljak Pažinová, PhD. - predseda
doc. Mgr. M. Hajnalová, PhD.
doc. Mgr. Z. Borzová, PhD.
Mgr. Dominik Repka, PhD.  -  zapisovateľ
Mgr. Matej Styk, PhD.
Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
 
Bakalárske štátne skúšky sa budú konať 28.5.2021 od 09:30
Komisia:
doc. Mgr. M. Hajnalová, PhD. - predseda
prof. PhDr. N. Beljak Pažinová, PhD. 
doc. Mgr. Z. Borzová, PhD.
Mgr. Dominik Repka, PhD.
Mgr. Martin Husár, PhD.
Mgr. Matej Styk, PhD. -  zapisovateľ
 
Študenti budú pripojení online cez virtuálne miestnosti, komisia bude prítomná na pracovisku v miestnosti H308.
Presné inštrukcie a harmonogram štátnic bude zaslaný jednotlivým študentom samostatne.

Informácie pre uchádzačov o štúdium archeológie na našej katedre

uchadzaciKatedra archeológie FF UKF v Nitre opäť otvára jednoodborové a dvojodborové štúdium (v kombinácii s históriou) bakalárskeho stupňa. Na trojročné bakalárske štúdium odboru archeológia na školský rok 2021/2022 nebudeme realizovať prijímacie pohovory. V prípade záujmu o tento vedný odbor však odporúčame preštudovať odbornú literatúru. Štúdium archeológie, ako aj samotná prax v tomto odbore je neobvyklou aktivitou, ktorá si vyžaduje nielen vedecké a analytické zručnosti, ale aj fyzickú zdatnosť a jazykové znalosti. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako technickí pracovníci v múzeách, vedeckých inštitúciách archeologického zamerania, pamiatkových úradoch alebo osvetových strediskách. Zároveň úspešným absolventom ponúkame ďalšie štúdium, t.j. magisterské v odbore archeológia.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na stránkach univerzity:

Čítať ďalej...

AKTUÁLNE

Štátne skúšky

Magisterské: 20.5.2021 od 09:30

Bakalárske: 28.5.2021 od 09:30

Potvrdenie o archeologickej praxi

formulár

Sketchfab

Nové konto katedry archeológie na sketchfabe

Online vyhľadávač katedrovej knižnice

Katedrová knižnica (budova SAV, Akademická 2, miestnosť 46) disponuje online vyhľadávačom publikácií (k dnešnému dňu obsahuje 5495 zväzkov).V uvedenej verzii si môžu záujemcovia vyhľadať knihy, periodiká alebo záverečné práce podľa autora alebo názvu. Link na online knižnicu.

OZNAMY

Študovňa

 

Online LITERATÚRA

 

Od začiatku zimného semestra 2020 sa menia časy prístupu do katedrovej knižnice.

 

 Študovňa je dočasne uzavretá!

 

Pondelok:  13:00-18:00

Utorok: 10:00-14:30

Štvrtok:  9:00-14:00

Rozvrh hodín LS 2021

Rozvrh hodín na letný semester si môžete stiahnúť tu.

Video ikona

line

 

rozvrh hodin        kniznica         kon hodiny

©  Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018
designed by Olidesign, s.r.o., webmaster: Z. Borzová, M. Fedor