KATEDRA ARCHEOLÓGIE

Úspešní absolventi

Veda a výskum:


1. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre


PhDr. Klaudia Daňová, PhD.vedecká tajomníčka
Mgr. Rastislav Hreha, PhD. vedúci Oddelenia pre výskum východného Slovenska
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. samostatný vedecký pracovník
Mgr. Eva Horváthová, PhD. samostatný vedecký pracovník
Mgr. Mário Bielich, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Jozef Ďuriš, PhD. vedecký pracovník
PhDr. Alena Bistáková, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Beáta Milová, PhD. vedecký pracovník
PhDr. Monika Gabulová, PhD. vedecký pracovník
Mgr. Peter Debnár vedecký pracovník
Mgr. Marek Vojteček, PhD. vedecký pracovník
PhDr. Eva Fottová vedecký pracovník
Mgr. Barbora Zajacová vedecký pracovník
Mgr. Adrián Nemergút vedecký pracovník
Mgr. Terézia Vangľová vedecký pracovník
Mgr. Martina Zaujecová vedecký pracovník

2. Pamiatkový úrad a krajské pamiatkové úrady

Mgr. Noémi Laczková Pamiatkový úrad Bratislava
Mgr. Daniela Nipčová Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Mgr. Pavel Paterka Krajský pamiatkový úrad Nitra
Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. Krajský pamiatkovú úrad v Banskej Bystrici
Mgr. Peter Grznár Krajský pamiatkový úrad Trnava
Mgr. Martin Furman, PhD. Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mgr. Katarína Vlaszatá Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mgr. Michaela Niklová, PhD.Krajský pamiatkový úrad Nitra
Mgr. Michal GrófKrajský pamiatkový úrad Nitra

3. Múzeá

Mgr. Pavol Jelínek, PhD. Slovenské národné múzeum v Bratislave, Archeologické múzeum; člen Archeologickej rady – poradného orgánu Ministerstva kultúry SR
Mgr. Marek Budaj, PhD. Slovenské národné múzeum v Bratislave, Historické múzeum
Mgr. Zuzana Kaličiaková Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni
Mgr. Marián Čurný, PhD. Krajské múzeum v Prešove
Mgr. Marek Gere Podunajské múzeum v Komárne
PhDr. Július Vavák Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Martin Kvietok Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Mgr. Eszter Kovácsová Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Mgr. Natália Abusultan Danišová Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

4. Vysoké školy

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. UKF v Nitre, Vedúca Katedry archeológie
doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. UKF v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. UKF v Nitre, Katedra muzeológie
Mgr. Zuzana Borzová, PhD. UKF v Nitre, Katedra archeológie
Mgr. Pavol Šteiner, PhD. UKF v Nitre, Katedra muzeológie
Mgr. Martin Husár, PhD. UKF v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
PhDr. Víťazoslav Struhár externý pracovník na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Katedra histórie; zakladateľ portálu www.archeologiaSK.sk

5. Súkromné archeologické spoločnosti

Mgr. Milan Horňák, PhD. odborný garant a konateľ spoločnosti Via Magna, s.r.o.; súdny znalec v odbore archeológia; člen Archeologickej rady – poradného orgánu Ministerstva kultúry SR; predseda Slovenskej asociácie archeológov.
PhDr. František Žák Matyasowszky, PhD konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Ján Haruštiak súdny znalec v odbore archeológia; ACANTHA Archaeology, s.r.o.
Mgr. Bohuslav Šebesta, PhD. Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Marek Šútor Archeologická agentúra, s.r.o.
Mgr. Martina Kušnírová ACANTHA Archaeology, s.r.o.
Mgr. Denisa Diačiková AZ plus, s.r.o.
Mgr. Ondrej Žaár, PhD. PAMARCH, s.r.o.

Iné

Mgr. Ľubica Demjánová Kupcová Experimentálna osada Mokrý Kút, Ipea o.z.
PhDr. Ľuboš Michalov Ministerstvo životného prostredia SR

Pôsobia v zahraničí:

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. Česká republika, Univerzita Tomáše Bate ve Zlíne
Dr. phil. Peter Milo Česká republika, Masarykova univerzita Brno, Ústav archeológie a muzeológie
Mgr. René Masaryk Slovínsko, SKUPINA STIK
Mgr. Jana Stehlíková Slovinsko, Zavod za Podvodno Arheologijo
Mgr. Katarína Válová Česká republika, Archeologický ústav ČAV – pracovište Pražský hrad
Mgr. Michaela Látková, PhD. Česká republika, Archeologický ústav AV ČR, pracovište Mikulčice